کیش درمحدوده مناطق گرم وخشک و تحت تاثیرآب و هوای بیابانی است و دارای تابستانی طولانی و گرم و زمستانی کوتاه و ملایم می باشد.میانگین دمای سالانه جزیره ۲۶/۶ درجه سانتیگراد است.

آب و هوای جزیره کیش

تعادل آب وهوای جزیره تحت تاثیرتوده های مختلف هوای شمال غربی و جنوبی قراردارد و به طورکلی خشک و کم باران است.بارندگی عمدتا به صورت رگباروسیلابی است که درماه های زمستان می بارد.کیش به لحاظ واقع شدن درمنطقه صحرایی و خشک فاقد روزهای یخبندان است.

آب و هوای جزیره کیش

میزان رطوبت جزیره زیبای کیش درتابستان بسیار بالاست بطوری که حتی به صددرصدهم می رسد و قدری بودن درآن را مشکل می سازد.

بهترین زمان سفربه جزیره کیش ماههای دی تا فروردین است که هوایی بسیار لطیف و دوست داشتنی درجزیره مشاهده می شود.

آب و هوای جزیره کیش