یكی از زیباترین بنادر دنیا و فعال‌ترین بنادر كشور بندر تجاری كیش است که كلیه سفرهای دریایی به مقاصد مختلف داخلی و خارجی و همچنین تبادلات تجاری از این بندر انجام می‌گردد.

عملیات اجرایی احداث انبار کانتینری بندر تجاری کیش که بسیار ضروری است آغاز شد. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش گفت: این انبار تجاری با وسعت 8 هکتار در دو قسمت هریک به مساحت تقریبی سه و پنج هکتار ساخته می گردد.

احداث انبار کانتینری بندر تجاری کیش

هدف از احداث این انبار بندر تجاری کیش تسهیل ورود کالا، افزایش حجم کالاهای کانتینری، امکان استفاده از ظرفیت های ترانشیپ، استفاده از ظرفیت های صادرات و واردات و ایجاد بستری مناسب برای بازرگانان جهت انبار کالا و تقویت تثبیت بستر و زیباسازی کرانه های بندر خواهد بود.

احداث انبار کانتینری بندر تجاری کیش

انبار کانتینری بندر تجاری کیش به شکلی طراحی شده است که به طور متوسط گنجایش 4 هزار کانتینر را دارا می باشد.