لباس محلی مردان ای جزیره دشداشه همراه با عرقچین است و مهم‌ترین اعیاد مردم کیش، عید قربان و عید غدیر می‌باشد.ساز اصلی محلی این جزیره نوعی طبل است و شغل سنتی بومیان، ماهی گیری، دام داری، دریانوردی و بازرگانی می باشد.مردم کیش در گذشته به صید مروارید نیز می‌پرداخته‌اند.

فرهنگ مردم کیش

غذاهای محلی کیش شامل انواع «قلیه»، «مضروبه»، «هریسه» و «مچبوس» است که اغلب با ماهی تهیه می گردد بومیان جزیره از نژادهای دراویدی، نوردیک، سامی و سیاهپوست بوده و به زبانهای فارسی و عربی صحبت می کنند.

فرهنگ مردم کیش

ضرب‌المثل‌های مردم کیش با جزایر اطراف متفاوت است. «پخت نانت را به نانوا واگذارکن، حتی اگر نیمی از آن را به عنوان مزدش بردارد» و «اسراف نکن! حتی اگر آب دریا بر می‌داری».