هنگام فوت زن يا مرد همه نزديكان و همسايگان اعم از دوست و دشمن جمع مي شوند. ابتدا مراسم تغسيل و تدفين انجام مي گيرد، سپس فاتحه خوانده و افراد به خانه هاي خود باز مي گردند.روز دوم، صاحب ميت، ملايي را به مسجد يا مجلس (مضيف) آورده تا قرآن تلاوت کند. مردم تا سه روز به مسجد يا مجلس آمده قرآن يا فاتحه مي خوانند.

آيين هاي خاص مراسم تغسيل، تدفين و سوگواري در جزیره کیش

از روز دوم تا سه روز ، زنان به خانه متوفي رفته و مردان به مجلس يا مسجد مي روند و به فاتحه خواني و سوگواري مشغول می شوند. پس از سه روز كه قرآن خواني پايان يافت عصر روز سوم، خوراكي كه از برنج و گوشت تهيه مي شود، به مسجد آورده و به نام «صواب ميت» بين مردم تقسيم مي گردد. در بين محليان كيش مراسم هفت، چهل و سال معمول نيست، فقط روزهاي عيد فطر و عيد قربان به گورستان ميروند و فاتحه مي خوانند.

آيين هاي خاص مراسم تغسيل، تدفين و سوگواري در جزیره کیش