ماه محرم براي محليان شيعه و سني جزيره كيش يكسان است و همه اهالی کیش به عزاداری سالار شهیدن می پردازند.در جزیره کیش مسلمانان سنی و شیعه در کنار هم زندگی می کنند و سنی ها نیز در مراسم عزاداری ایام محرم در کنار شیعیان شرکت می کنند.

آيين هاي خاص مراسم عزاداري در جزیره کیش

سني ها در جزیره کیش روز نهم محرم روزه مي گيرند و روز دهم در مراسم عزاداري شيعيان شركت مي كنند ولي سينه نمي زنند.این مراسمی است که همه سالا در این جزیره برگذار می گردد.

آيين هاي خاص مراسم عزاداري در جزیره کیش