صبح روز عاشورا در جزیره کیش، بعضی ها در خانه خود نخود پخته، فرنی یا حلوا درست می کنند و به عنوان صبحانه برای شب زنده داران حسینیه می آورند.
مراسم عزاداری صبح روز عاشورا تقریبا از ساعت 8 صبح شروع می شود، اما سینه زنی و روضه خوانی صورت نمی گیرد. ملا از صبح تا ظهر با صدایی حزین و سوزناک “مقتل “ می خواند. در سالهای اخیر “مقتل  عبدالزهرا “ می خوانند، اما قبلا فقط “مقتل ابی محنف “ خوانده می شد.موضوع مقتل خوانی در این روز ماجراهایی است که روز عاشورا بر امام حسین(ع ) اتفاق افتاده و این اوج مقتل خوانی است.

مراسم روز عاشورا در جزیره کیش

همین که ملا شهادت امام را بیان کرد، از منبر پایین می آید.در این جا یک نفر از جای خود بلند می شود و در حالی که پرچمی را به حالت افقی در جلوی خود نگه داشته، با صدایی حزین شروع می کند به راه رفتن درحسینیه و خواندن ذوالجناح اقبل من المیدان خالی واویلا ، ای وای حسینا ...

مراسم روز عاشورا در جزیره کیش

در این هنگام همه مردم از جای خود بلند می شوند و همراه ملا و پشت سر او داخل حسینیه شروع می کنند به دور زدن و بعد از هر بیت مرثیه خوان، عبارت “ای وای حسینم واویلا ای وای حسینم" را تکرار مینمایند. به این مراسم “ذوالجناح " گفته می شود.

مراسم روز عاشورا در جزیره کیش

بعد از مراسم به عزاداران ناهار داده می شود و بعد از ناهار همه به خانه هایشان می روند و عصر، حدودا"سه ساعت قبل از نماز مغرب، مجددا به حسینیه باز می گردند.