اهالی کیش در مورد هرس درختان در جزیره کیش نظرات جالب دارند.آنها معتقدند درخت لور را نباید با هرس کرد و با اره آن را برید.كارشناسان فضاي سبز سازمان منطقه آزاد مطرح مي كردند كه درخت لور را نمي شود هرس كرد و با قطع شاخه هاي آنها، درخت زرد شده و از بين خواهد رفت.

باورها و اعتقادات بومیان کیش در مورد هرس درختان

وقتي با بومیان در مورد نظر كارشناسان صحبت مي شود مي گويند: « بله درست است آنها با اره شاخه هاي درخت را مي برند. درحالي كه ما با تبر اين كار را انجام مي دهيم. اگر قرار باشد دست كسي را قطع كنند او كدام وسيله را انتخاب مي كند؟ اره يا تبر؟ دردي كه لور به هنگام هرس با اره مي كشد آنرا خشك خواهد کرد».

باورها و اعتقادات بومیان کیش در مورد هرس درختان

این عقیده آنان ریشه علمی دارد.بدين ترتيب آنها با يك نگرش احساسي از تاثير ايجاد حرارت به هنگام بريدن شاخه ها با اره كه منشاء زرد شدن درختان است سخن مي گويند.