از آغاز ماه رمضان بوميان جزيره کیش روزه مي گيرند و كساني كه "منازل القمر" را مي شناسند معمولا از غروب روز 29 ماه رمضان در آسمان در رویت ماه مي نشینند و در صورتي كه ماه را ببينند فردا را عيد اعلام خواهند کرد. در حال حاضر تمامي مردم براي اطلاع از وضعيت هلال ماه گوش به راديو و تلويزيون مي سپارند.

عيد فطر در جزیره کیش

غروب آخرين روز ماه مبارك رمضان هر خانواده فطريه اعضاء خانواده را محاسبه و به خانه نيازمندان مي فرستد.

عيد فطر در جزیره کیش

اهل سنت كيش براي بچه هایي كه در شكم مادرانشان هستند نيز فطريه مي پردازند و مقدار آن معادل مقدار غذاي رايج آبادي است كه در كلاه پدرش جاي ميگيرد.هم شيعيان و هم اهل سنت فطريه خود را به هم مذهب هاي خود شان می دهند.