پروازهای خارجی به کیش

مدیر کل فرودگاه بین المللی کیش در این باره بیان داشت: طبق بررسی آمارهای پروازهای خارجی در مقایسه با آمارهای موجود در ۱۰ ماهه سال های ۹۲ و ۹۳ پروازهای خارجی اعم از ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی کیش ۱۱ درصد رشد داشته اند.ایشان به پروازهای داخلی اشاره کرد و گفت: پرواز های داخلی فرودگاه بین المللی کیش با رشد یک درصد و افزایش مسافر نسبت به سال گذشته روبرو شد که این آمارها همچنان رو به افزایش است.

 

کورش فتاحی تصریح کرد: مسیر های خارجی پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی کیش شامل کشورهای ترکیه، دوبی، ابوظبی، عراق و استانبول هستند که توسط شرکت های هواپیمایی از جزیره کیش انجام می شود و برنامه ریزی های بعدی جهت مسیرهای جدید نیز در دست اقدام می باشند.

ticketkish.ir