همزمان با برگزاری همایش شهر ایده آل در جزیره کیش، پروژه هوشمندسازی ناوگان تاکسی‌رانی کیش نیز به بهره‌برداری رسید تا گردشگران و شهروندان این جزیره بتوانند از آخرین دستاوردهای حوزه حمل و نقل هوشمند و پرداخت الکترونیک استفاده نمایند.به این ترتیب از اردیبهشت ماه پرداخت کرایه تاکسی با سامانه هوشمند پرداخت الکترونیک کرایه از طریق کارت‏های شبکه بانکی کشور خواهد شد.این طرح چند ماه به طور آزمایشی در این جزیره انجام شد و با موفقیت آمیز بودن آن از این پس پرداخت کرایه تاکسی از این طریق امکان پذیر خواهد بود.

پرداخت کرایه تاکسی با کارت عابر بانک

پرداخت کرایه با استفاده از کارت‏های بانکی متصل به شبکه شتاب، کارت‏های کیش­وندی (کارت شهروندی جزیره کیش) و شمارنده دور موتور، استفاده از تجهیزات با استفاده از استانداردهای ویژه خودرویی، تسویه حساب دقیق بانکی با رانندگان حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت را از ویژگی‌های این سامانه است.

این طرح در راستای حذف بخش قابل توجهی از دغدغه‌‏های مدیریت شهری، ارتقای سطح کیفی خدمات حمل ‏ونقل درون و برون‏‌شهری، رفع معضل پول خرد، سهولت در پرداخت کرایه، حذف پول نقد از چرخه پرداخت و کاهش دغدغه‌های احتمالی مسافران و تاکسیرانان انجام گرفته.

پرداخت کرایه تاکسی با کارت عابر بانک