در اینجا لیستی از تلفنهای ضروری کیش را برای اسفاده کاربران عزیر قرار می دهیم:

لیست تلفنهای ضروری کیش


0764                                                      كد كيش
0934                                                      كد موبايل كيش
4422141-2                                             سازمان منطقه آزاد كيش
4422675                                                روابط عمومي سازمان منطقه آزاد كيش
118                                                       اطلاعات تلفن
199                                                       اطلاعات پرواز
4422300                                                اطلاعات بندر گاه
4430088                                                امام جمعه ( اهل شيعه )
4430229                                                امام جمعه (اهل سنت)
115                                                       اوراژانس
4459400                                                بیمارستان
4422419                                                داروخانه پردیس
4420498                                                کلینیک خانواده
4430415                                                هلال احمر
4432424                                                مركز بهداشت كيش
4432424                                                شکایات بهداشتی
165                                                       ندای بهداشت
125                                                       آتش نشانی
110                                                       پليس
197                                                       دفتر نظارت همگانی نیروی انتظامی
4441162-4، 4441160                               نیروی انتظامی
4431820-1                                             پاسگاه سفين
4415635-7                                             پاسگاه رحيمي
4424343                                                اتفاقات آب
4422626                                                اتفاقات برق
4421380-5                                             شركت عمران و خدمات كيش                                                     
4424881-4                                             شركت آب و برق
4422151-2 ،162                                      صدا وسیما
4430142-3، 4430026-7                            آموزش و پرورش            
4422252                                                رادیو کیش
4422264، 4424011-12                             گمرك سازمان
4444690،4443300                                   گمرك فرودگاه

4422955                                                گمرک بندرگاه
   
4453388                                                ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتی
4423856-7                                             هواپیمایی کیش
4431980                                                مديريت حمل و نقل عمومي كيش
4440222                                                کنترل ترافیک
4421328                                                صدور كارت
113                                                       اداره اطلاعات
4430625                                                بخشداري كيش
4420366-7                                             دادگستري
4421231، 193                                         اداره پست
4423820-1                                             سازمان تامین اجتماعی
4420341                                                موسسه امور زنان
4422511، 4423696                                  مرکز ورزش و تفریحات سالم
4443300                                                فرودگاه
4443460                                                فرودگاه رزرواسیون
4443301                                                فرودگاه روابط عمومی
4431790-2                                             انتظامات
4423550                                                امور حقوقی و بازرسی
4431631                                                دفتر اسناد رسمي شمارهء ۲۰ كيش
4422111                                                شرکت مخابرات
4420734                                                نمایندگی وزارت امور خارجه در کیش
4422460-2                                             جامعه هتلداران
4423680-3                                             جامعه بازاریان
09347692576                                         کشتیرانی والفجر
4424115                                                پایانه ی باربری کیش
141                                                       حمل و نقل
193                                                       پست
4441313                                                کیش گاز
119                                                       ساعت گویا
122                                                       ندای قرآن