Back to Top

پلاژ بانوان

پلاژ بانوان در سواحل شمالی جزیره احداث شده است. این پلاژ علاوه بر امكاناتی چون دوش آب شیرین، سایه‌بان و نورپردازی مناسب، سالن بدن سازی هم دارد و زیرنظر مربیان اداره می‌شود.

پلاژ بانوان

ادامه مطلب...

پلاژ آقایان

اگرچه برای آقایان شنا در اغلب سواحل جزیره آزاد می باشد، اما به دلیل وجود امكانات مناسب برای شنا در باشگاه دریایی، استقبال از این مكان بیشتر است.

پلاژ آقایان

ادامه مطلب...

صفحه2 از11