پاياب، دهليز يا نقبي است كه درسطح زمين دركنار دهانه چاه قنات حفر و با شيب تند و با استفاده از تعدادي پله به سطح آب جاري قنات در زيرزمين مي رسد.هر چه عمق چاه بيشتر باشد، اين نقب طولاني تر و تعداد پله هاي آن زيادتر مي شود.زاويه حفر دهليز را طوري محاسبه مي كنند كه آخرين پله پاياب به انتهاي ميله (چاه) قنات برسد تا از روشنايي نوري كه از دهانه چاه به سطح آب مي تابد براي روشنايي محوطه پاياب استفاده کنند.معمولا در اطراف آخرين پله محوطه ايجاد مي شود كه در روزهاي گرم تابستان، هوايي ملايم و دلپذير دارد و براي استراحت از آن استفاده مي شود.پایاب کیش یکی ازاین پایاب هاست که یکی از جاذبه های سیاحتی این جزیره به شمار می رود.

پایاب کیش