اسكله تفريحي مجموعه‌اي است با امكانات تفريحي از قبيل جت اسكي، قايق هاي پدالي ، قايق هاي ماهيگيري، قايق هاي پارويي، سه چرخه هاي آبي، امكانات غواصي كه گردشكران از آن براي تماشاي دنياي شگفت انگيز آبزيان زيباي خليج همیشه فارس استفاده مي كنند.

اسکله تفریحی

 

 

این مجموعه تفريحي در مجاورت چند مجموعه تفريحي ديگر قرار گرفته است که بسيار مورد استقبال گردشگران و خانواده ها قرار مي گيرد.

اسكله بزرگ تفريحي، به روش شمع فلزي ساخته شده و چهار فضاي اقماري است.

 

اسکله تفریحی

در فضاهاي اقماري اين اسكله رستوران ها و چايخانه هاي متنوع ساخته مي شود و اكثر خدمات تفريحي دريايي بر روي اين اسكله به گردشگران عرضه مي گردد. اين اسكله در انتهاي بلوار دريا واقع شده است.