پارک ابی کیش با ظرفیت روزانه 5000 نفر از حیث تنوع امکانات تفریحی و تجهیزات در کشور بی همتا می باشد و یکی از مکانهای دیدنی ، تور کیش است.

پارک آبی کیش

در طراحی تجهیزات این پارک آبی از جدیدترین وسایل تفریحی روز دنیا استفاده شده است. شایان ذکر است که تعدادی از سرسره های هیجان پارک ابی کیش در منطقه نمونه مشابه ندارد.