یکی از تفریح های هیجان انگیز تور جزیره کیش ، جت اسکی می باشد که با مراجعه به یکی از کلوپهای غواصی و دریایی جزیره کیش میتوانید از جت اسکی استفاده نمایید .

شرایط استفاده از جت اسکی

1-به هر خانواده یا گروه بیش از یک دستگاه جت اسکیواگذار نمی شود.

2-افراد سنگین وزن بایستی به تنهایی جت سواری کنند.

3-مطالعه دقیق و تکمیل فرم قرارداد اجاره جت اسکیارائه شده از طرف کلوب.

4- توجه خاص به آموزش های مربی جت اسکیو انجام و رعایت کامل آموزش های داده شده.

5- جت اسکیرا فقط در محدوده و سرعت های مشخص شده توسط کلوپ هدایت نمایید و از وارد شدن به محدوده دیگر کلوپ ها و شناورها جدا خودداری نمایید.

6- عدم اجرا هرگونه مانور آکروباتیک و خطرناک از جمله دور درجا زدن.

7- رعایت فاصله 100 متری با هرگونه شناور و اسکله و مانع در جهت جلوگیری از بروز حادثه.

 http://ticketkish.ir/