قایق های کف شیشه ای یکی از جاذبه های تور کیش است.

آب های اطراف جزیره کیش محل زندگی انواع موجودات دریایی نظیر مرجان ها، ماهای تزئینی و خوراکی، توتیاها، خرچنگ ها، ستاره دریایی و ...می باشد. با قایق های کف شیشه ای تماشای این زیبایی ها امکان پذیر است.این قایق ها مسافتى را طى مى كنند تا به منطقه اى كه ماهى و مرجان زیادتر می باشند برسند ، طى عبور از نواحى مختلف ساحل شما مى توانید مرجان ها و سایر موجودات دریایى كف دریا را ببینید .این قایقها در اسکله تفریحی مستقر می باشند و با استفاده از نورافکن امکان گشت دریایی شبانه را نیز فراهم کرده اند.

http://ticketkish.ir