قایق های کف شیشه ای یکی از جاذبه های تور کیش است.

قایق کف شیشه ای

آب های اطراف جزیره کیش محل زندگی انواع موجودات دریایی نظیر مرجان ها، ماهای تزئینی و خوراکی، توتیاها، خرچنگ ها، ستاره دریایی و ...می باشد. با قایق های کف شیشه ای تماشای این زیبایی ها امکان پذیر است.این قایق ها مسافتى را طى مى كنند تا به منطقه اى كه ماهى و مرجان زیادتر می باشند برسند ، طى عبور از نواحى مختلف ساحل شما مى توانید مرجان ها و سایر موجودات دریایى كف دریا را ببینید .این قایقها در اسکله تفریحی مستقر می باشند و با استفاده از نورافکن امکان گشت دریایی شبانه را نیز فراهم کرده اند.