پارک آبی کیش با ظرفیت روزانه 5000 نفر از حیث تنوع امکانات تفریحی و تجهیزات در کشور بی همتااست و یکی از جاذبه های ، تور کیش می باشد. در طراحی تجهیزات این پارک آبی از جدیدترین وسایل تفریحی روز دنیا استفاده شده است.

شایان به ذکر است که تعدادی از سرسره های هیجان پارک آبی کیش در منطقه نمونه مشابه ندارد. طراحی پارک آبی کیش به گونه ای می باشد که الزامات لازم برای استفاده هرچه بهتر تمامی اعضای خانواده در تمامی سنین در آن رعایت شده است. بدین منظور امکانات اختصاصی برای گروه های خردسال، کودکان و نوجوانان و افراد میانسال و بزرگسال طراحی شده است. در ضمن با ایجاد محیطی محفوظ در پارک آبی کیش امکان استفاده مجزای بانوان و آقایان در روزهای مختلف هفته فراهم شده است.

http://ticketkish.ir/