پرورش نخل در كيش از سابقه ديرينه‌اي برخوردار است. اغلب جهانگرداني كه در سده‌هاي گذشته از كيش ديدار كرده‌اند به وجود نخلستان هاي انبوه در اين جزيره اشاره نموده اند.

نخلستانهاي جزيره کيش

باغ بهشت تنها نخلستانی است که از دوره هاي گذشته در غرب محله سفين واقع شده و از جمله زيباترين نخلستان هاي كيش است كه به ويژه در هنگام غروب آفتاب دارای چشم اندازي زيبا و تماشايي است.

نخلستانهاي جزيره کيش


در سال های گذشته ، سازمان منطقه آزاد كيش در توسعه فضاي سبز جزيره براي نخلستان ها  اهميت ويژه أي قائل شده است که نخلستان هاي طلوع و غروب نمونه هايي از اين گونه موارد می باشند.