بازار پادنا بازارچه ایست در کیش که در سال 1390 افتتاح شد و بیشتر در حوزه مبلمان خانگی فعال است .این بازار یکی از بازارهای کیش است که اجناس با قیمت مناسبی را ارائه می دهد.

بازار پادنا کیش

همچنین در این بازار فروشگاه هایی برای عرضه لوازم خانگی نیز دیده می شود .در دیگر طبقات این بازار  نیز 52 واحد دفتر تجاری و اداری مستقر هستند و به ارائه خدمات مشغولند.

بازار پادنا کیش بازار پادنا کیش


این بازار دارای 3 دستگاه ATM و یک رستوران و پارکینگ است.ساعت کاری این بازار از ساعت 30/9 تا 13 و بعد ازظهر از ساعت 17 تا 30/22 می باشد.

بازار پادنا کیش بازار پادنا کیش