بازار هرمز کیش یکی از بازارهای کیش برای تورهای کیش می باشد عملا برای مایحتاج ساختمانی وتاسیساتی مردم وسازندگان جزیره کیش ساخته شده است. 

بازار هرمز کیش

بازار خدماتی هرمز مجموعه ای می باشد که برای خدمات رسانی به ساکنین جزیره کیش (کیشوندان) ایجاد شده است و بیشتر شامل دفاتر شرکتها و موسسات خدماتی و ... است. از این رو بازدید از این بازار برای مسافرین تور کیش جذابیتی برای خریدنخواهد داشت.