بازار صفين عربها کیش در سال 1350 در منطقه بومي‌نشين جزيره کیش قرار دارد. بازار صفین عربها در یک طبقه واقع شده و به دلیل دوری مسافتش از مرکز شهر کمتر مسافری به این بازار مراجعه میکند .

بازار صفین عربها

خرید از این بازار مسلما به نفع اقشار کم درآمدتر جامعه می باشد چرا که جنسهای بازار عربها کیش بسیار ارزان تر از دیگر بازارهای جزیره است و تقریبا تنوع اجناس نیز در آن بالا می باشد.بازار صفين واقع در غرب جزيره در كنار ساحل شمالي با معماري سنتي عربي يكي از بازارهاي قديمي و جاذبه هاي توريستي ، تورجزيره كيش مي باشد.