مجموعه ورزشي المپيك کیش از بزرگترین مراکزورزشی کیش محسوب می شود که دربیشتر روزها مورد توجه واستقبال مسافران و گردشگران کیش قرار می گیرد. این مجموعه با تجهیزات و امكانات استاندارد ميزبانی اردوهاي تيم هاي خارجی، ورزشي ملي و باشگاهي را پذیرا می باشد.

مجموعه ورزشي المپيك کیش