استاديوم و زمين هاي فوتبال کیش مجموعه ای است با مساحت 64248 مترمربع شامل استاديوم اصلي 8000 نفره (زمين شماره 1 )،زمين شماره 2 چمن طبيعي و نيز 5 زمين فوتسال چمن مصنوعي که بيشترين مخاطب ورزشي را در سطح جزيره به خود اختصاص داده است. وجود زمين هاي مرغوب،امكانات جانبي شامل دوش، رختكن، سكوي تماشاچي و نيز شرايط منحصربه فرد وضعيت جوي جزيره باعث شده تيم هاي مطرح دسته يك ليگ كشور اردوهاي خود را دراين مجموعه برپا کنند.از ديگر ويژگي هاي اين مجموعه همجواري آن با سالن استخر، سونا، جكوزي و بدنسازي المپيك مي باشد كه محلي براي استراحت تيمها بعد از تمرين خواهد بود.

استادیوم و زمین های فوتبال کیش

در زیر به اختصار به معرفی این مراکز می پردازیم:

استاديوم فوتبال شماره 1: اين استاديوم با مساحت 20000 مترمربع درميدان المپيک قراردارد که با گنجايش بيش از 8000 نفر جهت برگزاري اردوهاي تدارکاتي تيم هاي حرفه اي داخلي و خارجي، مسابقات داخلي، مسابقات ليگ و مسابقات کشوري استفاده می گردد.همچنين پيست تارتان دوميداني در اين استاديوم موجود است.

استادیوم و زمین های فوتبال کیش

زمين فوتبال شماره 2: اين زمين چمن با مساحت تقريبي 4000 مترمربع درکناراستاديوم شماره 1 واقع شده که براي ليگ هاي فوتبال، مدرسه فوتبال، پيشکسوتان و تمرينات تيم هاي از آن استفاده می کنند.

استادیوم و زمین های فوتبال کیش

زمين هاي چمن مصنوعي فوتسال: اين زمينها با مساحت تقريبي 2000 مترمربع درکناراستاديوم شماره 1 و روبروي مجموعه تنيس المپيک قراردارد و مسابقات فوتسال داخلي، تمرينات تيم هاي مختلف، مسابقات آموزشگاهها و...درآن برگزار می شود.

استادیوم و زمین های فوتبال کیش