سواركاري از جمله ورزش هايي است كه علاوه بر تاثير آن در سلامت جسماني، به سواركار آرامش مي دهد و تمدد اعصاب و راحتي فكر او را به ارمغان می آورد.باشگاه سواركاري كيش در شمال جزيره،(جنب دهكده المپيك) در سال 1372 براي برگزاري مسابقات بين المللي خليج فارس ساخته شد و تا سال 1374 وضعيت محوطه‌سازي، ساخت مانژها و اصطبل هاي آن به كيفيت قابل قبولي رسيد.     

باشگاه سواركاري كيش

ساخت پيست كورس، احداث قسمتي از مانژ صحرايي براي گشت آزاد، فضاي سبز و ساخت جايگاه هاي لازم باعث شده اين باشگاه قابليت ميزباني مسابقات اسب دواني كشوري را داشته باشد. به طوري كه اواخر سال 1376، 40 دوره مسابقه بزرگ كورس(جايگاه ويژه‌اي براي اسب ها قبل از شروع مسابقه است كه با شروع مسابقه، در مقابل هر اسب باز مي شود) براي نخستين بار در ايران در باشگاه سواركاري كيش برگزار گردید.


باشگاه سواركاري كيش 

باشگاه سواركاري كيش هم اكنون 50 راس اسب از نژادهاي تربرد، دوخون، دره‌شوي و عرب دارد. فعال بودن درمانگاه دامپزشكي و اشتغال نيروي انساني متخصص در آن مراقبت هاي علمي از اسب را میسر ساخته.

باشگاه سواركاري كيش