هتل بزرگ داریوش کیش به راستی نمادی از فرهنگ و تاریخ کهن کشور بزرگ ایران زمین میباشد بسیاری از تورهایی  این هتل را برای اقامت برمیگزینند.

هتلی 5 ستاره، زیبا و مدرن که بعنوان یگانه نماد تاریخی کشور با معماری یکتای جهانی خود، شکوه سلطنت گسترده، فرهنگ و تمدّن ایرانیان عزیز را آشکار نموده است.این هتل با الهام از تخت جمشیدو بصورت نمادین بیانگر افتخار و عزت ایران باستان در دوران هخامنشیان میباشد. سرمایه ساخت هتل داریوش کیشمنشا خارجی داشته و با اندوخته ای 30 ساله از تجربه هتل داری خارجی در جزایر قناری، موجب پیدایش کیفیت و تجربه ای جهانی شده است.

http://ticketkish.ir